Оголошення

 

10.12.2018 рік

Інформація Новорозсошанської сільської ради Новопсковського району Луганської області  про проведення

відбору виконавця комплексних послуг

1. Мета проведення послуг:

відбір виконавця комплексних послуг з виконання робіт щодо підготовки лотів                      до продажу на земельних торгах права оренди земельних ділянок (виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки; виготовлення агрохімічних паспортів земельних ділянок) та проведення земельних торгів.

2. Дані про земельні ділянки:

1) земельна ділянка комунальної власності сільськогосподарського призначення, угіддя – рілля, орієнтовною площею 7,0000 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована в межах населеного пункту          на території Новорозсошанської сільської ради Новопсковського району Луганської області.

2) земельна ділянка комунальної власності сільськогосподарського призначення, угіддя – рілля, площею 4,3000 га, кадастровий номер 4423384000:04:001:0059, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована в межах населеного пункту на території Новорозсошанської сільської ради Новопсковського району Луганської області.

3) земельна ділянка комунальної власності сільськогосподарського призначення, угіддя – рілля, площею 1,3000 га, кадастровий номер 4423384000:04:001:0060, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована в межах населеного пункту на території Новорозсошанської сільської ради Новопсковського району Луганської області.

3. Умови для укладання договорів з Новорозсошанською сільською радою Новопсковського району Луганської області:

Керуючись пунктом 5 статті 136 Земельного кодексу України, фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється виконавцем відповідно до договору про підготовку лота до проведення земельних торгів земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення. Витрати, здійснені виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів (виконання робіт з виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки; виготовлення агрохімічних паспортів земельних ділянок по кожному лоту окремо), відшкодовуються йому переможцем земельних торгів за кожним лотом.

Керуючись пунктом 5 статті 135 Земельного кодексу України земельні торги проводяться виконавцем, згідно договору про проведення земельних торгів. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється їх виконавцем, відповідно до договору про проведення земельних торгів, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів. Витрати (видатки), здійснені виконавцем земельних торгів по кожному лоту окремо, а також винагорода виконавця земельних торгів встановлена як 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний лот, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

Підготовка лотів до продажу на земельних торгах включає:

№№

з/п

Місце розташування земельної ділянки

Площа земель-ної ділян-ки, га

Угіддя

Кадастровий номер земельної ділянки

(у разі наявності)

Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

 

Прове-дення земельних торгів

Виготов-лення технічної докумен-тації із земле-устрою щодо встанов-лення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місце-вості)

Виготов-лення техніч-ної документації  з нормативної грошо-вої оцінки земель-ної ділянки

Виготов-лення агрохімічного паспор-ту земель-ної ділянки

 

1

Новорозсошанська сільська рада Новопсковського району, ділянка

в межах населеного пункту

7,0000

рілля

4423384000:__:___:____

так

ні

так

так

2

Новорозсошанська сільська рада Новопсковського району, ділянка

в межах населеного пункту

4,3000

рілля

4423384000:04:001:0059

 

ні

ні

так

так

3

 

 

Новорозсошанська сільська рада Новопсковського району, ділянка

в межах населеного пункту

1,3000

рілля

4423384000:04:001:0060

 

ні

ні

так

так

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця комплексних послуг                      з виконання робіт щодо підготовки лотів до продажу на земельних торгах права оренди земельних ділянок (виготовлення проекту із землеустрою, технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки; виготовлення агрохімічних паспортів земельних ділянок) та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 Особливі умови конкурсу: фінансування підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням за рахунок коштів покупця лота відповідно до частини п’ять статті 136 Земельного кодексу України.

Претендент бере на себе зобов’язання на виконання комплексу послуг з виконання робіт                         із оцінки земель та проведення земельних торгів.

Виконавці, які залучаються до надання послуг, повинні відповідати наступним вимогам:

1. Розробниками документації із землеустрою відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про землеустрій» є:

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

2. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок відповідно до статей 6, 18 Закону України «Про оцінку земель» проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій».

3. Проведення земельних торгів ліцитатором (аукціоністом), який має кваліфікаційне свідоцтво.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються виконавцем:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів;

– пропозиція, що містить інформацію про вартість послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу на земельних торгах прав оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів по кожному лоту окремо, інформацію про строки виконання робіт по підготовці кожного лоту;

– згоду на фінансування підготовки лотів до проведення земельних торів та організацію і проведення земельних торгів за власний рахунок, з наступним відшкодуванням витрат (видатків) переможцем земельних торгів;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного  номера  облікової  картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

–  згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії сертифікату інженера-землевпорядника;

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів (аукціоністів), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

–  інформація про продані лоти за 2015-2018 роки: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу               у порівнянні зі стартовою ціною.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт                        (у календарних днях).

Прийняття заяв  припиняється за три робочих дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

5. Строк подання конкурсної документації: до 29 грудня 2018 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 92335, Луганська область, Новопсковський район, с. Новорозсош, вулиця Ювілейна, будинок 20.

7. Інформація про проведення конкурсу:  конкурс відбудеться 3 січня 2019 року                 о 10.00 год. за адресою: Луганська область, Новопсковський район, с. Новорозсош, вулиця Ювілейна, будинок 20.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Луганська область, Новопсковський район, с. Новорозсош, вулиця Ювілейна, будинок 20.

Телефон для довідок: (06461) 9-45-68, 9-45-95

Спеціаліст-землевпорядник – Є.В. Вакуленко

                 Сільський голова                                             Ізюмський І.В.

03.12.2018 План діяльності з підготовки  проектів регуляторних актів на 2019 рік по Новорозсошанській сільській раді

26.05.2018

Повідомлення про оприлюднення

проектів регуляторних актів Новорозсошанської сільської ради

         З метою одержання зауважень та пропозицій від населення, підприємств, установ та організацій усіх форм власності Новорозсошанська сільська рада повідомляє про оприлюднення проектів рішень сільської ради з  відповідними аналізами впливу регуляторних актів.

Назви проектів: 1. «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Новорозсошанської сільської ради на 2019 рік» 2. «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Новорозсошанської сільської ради на 2019 рік» 3. «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Новорозсошанської сільської ради на 2019 рік» 4. "Про встановлення ставок транспортного податку на території Новорозсошанської сільської ради на 2019 рік".

Проекти рішень з відповідними аналізами регуляторних впливів  оприлюднені згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом розміщення на офіційній сторінці Новорозсошанської сільської ради в мережі Інтернет за адресою: http://novorozsosh.rada.org.ua/ (розділ Регуляторна політика/ Проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу до проектів рішень).

   Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються Новорозсошанською сільською радою протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: 92335, Луганська обл., Новопсковський район, с. Новорозсош, вул. Ювілейна, буд.20.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *